Privacy statement

Deze website is opgezet in het kader van de verkiezing van de Taxman van het Jaar. Dit in samenwerking tussen verschillende deelnemende co-organisatoren.

ERGO Insurance nv is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die via de site www.taxman.be worden ingezameld. ERGO Insurance nv hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verbindt er zich toe naar best vermogen de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid.

De ingezamelde informatie zal enkel worden gebruikt voor doeleinden die strikt aansluiten bij het project Taxman.be.U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Op eenvoudig verzoek, t.a.v. dienst Marketing, via info@taxman.be kan u een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.Deze website wordt continu en naar best vermogen bijgewerkt en geactualiseerd maar biedt geen garanties wat actualiteit, correctheid of volledigheid betreft.

ERGO Insurance nv is niet aansprakelijk noch contractueel noch extra- contractueel voor enige schade die het gevolg is van consultatie of gebruik van gegevens op de site. De logo's en informatie op of over de site worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van ERGO Insurance nv of andere deelnemers aan het project Taxman.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer - Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, tel: 02/213.85.40 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Een initiatief van:
Ontdek de belastinggids 2016.
Belastinggids 2016